Thông tin sản phẩm

·         Thiết bị đo hiệu quả kinh tế

·         Platform lõi chung

·         Chân đo nhỏ

·         Cấu trúc phần cứng mở

·         Cấu trúc phần mềm mở

·         Đã thích hợp PXI

·         Quét biên giới kết hợp


Hệ thống 5820 bench top từ đời 5800 là gải pháp đo thiết bị đọc lập chi phí thấp. Người dùng có thể xác định nối hệ thống với phạm vi rộng các giao diện như Virginia Panel, Pylon block, Mac Panel, v.v...Thực hiện điều khiển được cung cấp cho phép 5820 dẽ dàng thích hợp với bất cứ sản phẩm nào hoặc trong nghiên cứu.

 

Danh sách tài liệu:
contact
Tìm kiếm