Sản phẩm
Distributors:

Aeroflex specializes in broadband RF signal analysis/recording and generation. These systems have been used for design, validation, debug, and field testing over a wide range of applications, including:

The CS9000 and low-cost BSAs monitor, record, and analyze RF signals and signal environments. The RF signal is down converted to baseband and digitized into very deep RAM of up to 32 GB. The data in RAM can be stored to disk or RAID for later analysis or playback with an Aeroflex BroadBand Signal Generator.

The Aeroflex Broadband Signal and Environment Generator (BSG) family provides wide bandwidth and deep memory RF signals. The Broadband Signal Generator combines a deep memory, high-speed arbitrary waveform generator, and a broadband RF up converter with powerful signal generation software.

Powerful software to analyze the most demanding broadband signals with digital speed and precision. Advanced software features and DSP-based analysis modules provide the latest tools to measure and characterize signals captured in BSA hardware or loaded from stored signal files.

 Sản phẩm Aeroflex đặc biệt phong phân tích/ghi và phát tín hiệu cao tần RF băng thông rộng. Có 3 hệ thống được sử dụng cho đo ngoài hiện trường, debug, thiết kế được bao phủ phạm vi ứng dụng rộng như sau:

·         Thông tin

·         Các thông số tín hiệu

·         Radar

·         Tác chiến điện tử/ECM

·         Đo các thông số điện từ trường trong môi trường

·         Thông tin Vệ tinh

·         Hỗ trợ phạm vi đo thử

·         Thông tin không dây

 

 CS9000 và BSA giá thấp kiểm soát, ghi và phân tích các tín hiệu cao tần RF và các tín hiệu khác trong môi trường truyền dẫn. Đầu vào cao tần RF là bộ hạ tần số thấp đến tần số băng cơ sở và số hóa vào trong bộ nhớ RAM hoặc trong bộ nhớ RAID cho việc phân tích sau này hoặc chạy lại với  Aeroflex BSA tần số từ 2 MHz đến 18 GHz với băng thông đồng thời đến 400 MHz option. Bộ tinh chỉnh số, bao gồm đời 40 MHz và 70 MHz, giảm độ rộng băng thông để cô lập các tín hiệu quan tâm và sẽ giảm được dung lượng bộ nhớ ghi tín hiệu.

  Họ các dòng máy phát tín hiệu băng rộng và môi trường Aeroflex cung cấp phạm vi băng thông rộng và bộ nhớ tín hiệu cao tần RF sâu. Máy phát tín hiệu băng rộng bao gồm bộ nhớ sâu, phát dạng sóng arbitrary tốc độ cao, bộ chuyển đổi cao tần RF băng thông rộng cùng với phần mềm phát tín hiệu mạnh mẽ.

  Phần mềm mạnh mẽ để phân tích hầu hết các tín hiệu băng thông rộng theo yêu cầu với tốc độ số và độ chính xác cao. Các đặc tính nổi bật và các module phân tích dựa trên DSP cung cấp dụng cụ tốt nhất để đo thông số tín hiệu đã bắt được trong phần cứng BSA hoặc từ các file tín hiệu trong bộ nhớ.

1
Tìm kiếm