Sản phẩm
Distributors:

PULSE là nền tảng của công ty Bruel & Kjaer dùng cho phân tích âm thanh và rung động, được tạo nên với 70 năm kinh nghiệm và sáng tạo. Được phát triển như là một giải pháp tiên tiến cho phân tích âm  thanh và rung động, PULSE là hệ thống phân tích của tương lai. Với số lượng khổng lồ các ứng dụng phần mềm và các cấu hình phần cứng, PULSE có lẽ là một giải pháp phân tích nổi tiếng nhất thế giới, với trên 11000 bộ được bán.

1
Tìm kiếm